Loading...

Termeni si conditii

CONDIŢII GENERALE DE TRANSPORT PERSOANE

ADITRANS oferă servicii de transport persoane în următoarele condiții:

 1. Prezentele Conditii Generale de Transport sunt parte integranta a contractului de transport incheiat odata cu cumpararea biletului de calatorie .
 2. Conditiile Generale de Transport sunt afisate, spre consultare, la sediile agentiilor vanzatoare de bilete Aditranssau aditrans.ro si exemplare ale acestora pot fi solicitate, gratuit, odata cu cumpararea biletului de calatorie.
3. Rezervarea locului nu include obligaţia efectuării transportului de către transportator, această obligaţie intră în vigoare numai după achitarea integrală a biletului de călătorie.Cumpararea biletului de calatorie confirma insusirea si recunoasterea  de catre calator a Conditiilor Generale de Transport.
 4. Este indicat ca, pentru garantarea locului in microbuz, calatorul sa-si achite biletul cu cel putin 72 ore inainte de ora si data calatoriei, in perioada normala de lucru a agentiei vanzatoare.
 5. La momentul rezervarii locului calatorul trebuie sa indice:

  • Numele si prenumele
  • Un numar de telefon sau adresa de email la care poate fi contactat.
  • Data plecării(eventual şi data  întoarcerii)
  • Locul de plecare şi locul de destinaţie.

6. Rezervarea ferma a locului in microbuz, inseamna achitarea biletului de calatorie sau indeplinirea obligatiilor de la punctul 4 al prezentelor conditii.
 7. Locurile se atribuie in ordinea solicitarilor.
8. Neachitarea biletului de calatorie, in termenul prevazut la punctul 4, da dreptul agentiei vanzatoare sa anuleze rezervarea in interesul unei calatorii ferme.
9. Calatorul este acceptat la transport numai daca este in posesia unui bilet de calatorie corespunzator  pentru care a achitat pretul acestuia.
10. Pentru biletele achitate dus-intors, calatorul trebuie sa-si rezerve locul pentru  calatoria de intoarcere la una din agentiile indicate, in tara de destinatie, cu cel putin zece zile inainte de data planificata pentru intoarcere, chiar daca biletul a fost achitat cu data fixa pentru o astfel de calatorie.
11. Biletul de calatorie este nominal, nu este transmisibil si trebuie sa fie prezentat personalului de serviciu al firmei Aditrans  sau organelor de control autorizate cu verificarea.
12. Biletele de calatorie au o durata de valabilitate de un an de la data emiterii, iar biletul dus-intors are o durata de valabilitate de un an de la data efectuării călătoriei de dus.
13.  Biletele pierdute, distruse sau furate nu se inlocuiesc, nu se vor emite duplicate, iar pasagerul nu va fi despagubit in astfel de cazuri.
14. La cumparare, pasagerul trebuie sa verifice corectitudinea datelor de calatorie si de identitate inscrise pe bilet si sa solicite pe loc corectarea, in cazul unei neconformitati. Transportatorul nu raspunde pentru erorile descoperite la imbarcare si poate refuza imbarcarea.
15. Prezentarea biletului si a documentului de identitate valabil este absolut obligatorie pentru imbarcare, in caz contrar firma isi rezerva dreptul de a refuza imbarcarea.
16. Copiii cu varsta mai mica de 12 ani vor fi transportati numai daca sunt insotiti, si beneficiaza de reduceri, astfel:

  • Infanți de la 0 la 2 ani – gratuit.
  • intre 2-12 ani: prețuri între 50 euro și 60 euro, în funcție de destinație
  • Pensionarii beneficiază de o reducere de 10 euro în baza cuponului de pensie, a căror fotocopii se vor reţine la agenţia vînzătoare.

Solicitantul trebuie sa faca dovada varstei cu o copie a certificatului de naștere, care se reţine la  agentia vanzatoare pentru a justifica tariful încasat.
17. Pretul biletului este cel stabilit de tariful in vigoare, la data eliberarii si poate fi achitat, dupa caz, in moneda EUR, GBP sau LEI la cursul comunicat de transportator, din ziua efectuarii platii.
18. In pretul biletului este inclus bagajul de mana, iar bagajul pentru cala microbuzului trebuie sa fie pe TUR de 60 KG, pe RETUR de 40kg. Ce depaseste greutatea impusa de transportator este incasat de catre acesta cu 1euro/ kg.
19. Pentru bagajele care se transporta in cala microbuzului, conducatorul auto va emite, la imbarcare, un tichet de bagaj  care atesta preluarea acestora la transport.
20. Sunt interzise la trasport obiectele care pot produce vatamarea pasagerilor, materiale inflamabile, explozivi, materii radioactive, otravitoare, rau mirositoare, arme de foc si obiecte ascutite, stupefiante, droguri si altele care sunt interzise de autoritatile vamale ale fiecarei tari de destinatie sau tranzitate. De asemenea, este interzis transportul produselor din tutun și băuturilor alcoolice peste cantitățile reglementate de legislația vamală a fiecărei țări tranzitate.
21. Transportatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la continutul si cantitatea bagajelor, inclusiv raspunderea vamala. Calatorul este obligat sa respecte legislatia in vigoare cu privire la acest lucru.
22. Nu se admit la transport animale.
23. In cazul in care bagajele unuia sau mai multor calatori contin lucruri pentru vamuirea carora este necesara retinerea microbuzului mai mult de 30 minute, bagajele vor fi coborate din microbuz impreuna cu detinatorii acestora, microbuzul si restul calatorilor continuandu-si traseul conform graficului de calatorie.
24. Pentru bagajul care contine bunuri personale sau obiecte a caror valoare depaseste 200 Euro (sau echivalent), calatorul este obligat ca la imbarcare sa le declare, sub forma unei declaratii scrise care se preda conducatorului auto.Pentru aceste bagaje se percep taxe suplimentare.
25. Deteriorarea sau disparitia unui bagaj din cala microbuzului, va fi consemnata imediat dupa coborarea din microbuz in biletul de calatorie, de catre conducatorul auto. Sesizarea disparitiei se va face la sediul firmei de transport, in termen de trei zile da la data  calatoriei  aceasta fiind insotita de copia  biletului de calatorie si a tichetului de bagaj.
Este interzis transportul în bagajul de cală : bijuterii, bani, camere foto, laptopuri, notebook, telefone mobile, sau orice tip de aparate electrice alimentate de baterii.
Răspunderea transportatorului pentru bagajele călătorilor care călătoresc cu microbuzele si pe distanţe naţionale internaţionale poate fi angajată pentru furtul, pierderea sau deteriorarea bagajelor transportate în cala de bagaje, altele decât bagajele de mînă numai în cazul în care acestea se produc din vina echipajului microbuzului, vina care trebuie dovedită de călător, sub rezerva depunerii reclamaţiei.
Transportatorul nu poate fi responsabil pentru dispariţia sau deteriorarea bagajelor de mînă transportate în salonul microbuzului, decât atunci când aceasta a intervenit ca urmare a vinei dovedite a transportatorului.
Pentru evitarea situaţiilor în care răspunderea transportatorului nu poate fi angajată, se recomandă  încheierea unei asigurări pentru bagaje.
Agentia transportatorului poate depozita bagajele calatorului, uitate in microbuz  sau transmise prin alta cursa decat cea a calatoriei, in sediul central al agentiei Aditrans

Transportatorul nu raspunde de  bagajele uitate in microbuz.
26. In cazul daunelor privind bagajele care se transporta în cala microbuzului, transportatorul acorda despagubiri in limita sumei de 100 Euro/bagaj si de maxim 200 Euro de calator, numai după îndeplinirea condiţiilor de la pct. 20. In lipsa acestor documente nu se acorda despagubiri.
27. Pe teritoriul Romaniei, dupa debarcarea de pe ruta internationala si imbarcarea in microbuzele/microbuzele de transfer intern, fiecare pasager are obligatia de a-si supraveghea bagajele in fiecare statie. Transportatorul nu raspunde de disparitia acestora in statii.
28. Responsabilitatea transportatorului se limiteaza la durata transportului. In ceea ce priveste bagajele si obiectele nedeclarate transportatorului, acesta din urma nu este responsabil de pierderea sau deteriorarea acestora, cu exceptia cazurilor in care pasagerul demonstreaza ca acestea au fost cauzate din motive imputabile transportatorului.
29. In microbuz, in punctele de trecere a frontierei, in statiile de oprire, calatorul trebuie sa respecte indicatiile personalului angajat al transportatorului.
30. Pe parcursul deplasarii, calatorul va pastra asupra lui, la indemana, biletul in original si documentul de indentitate.
31. Calatorul trebuie sa aiba un comportament care sa nu-i afecteze pe ceilalti calatori asigurind astfel desfasurarea in conditii normale a transportului. De asemenea, calatorul trebuie sa se prezinte intr-o stare de igiena corporala adecvata calatoriei.
32. Calatorul este obligat sa se conformeze legilor tarilor prin care calatoreste, cu privire la documentele de intrare si de iesire, normelor vamale, fiscale sau administrative privitor la persoane si bagaje. Transportatorul nu-si asuma responsabilitatea consecintelor in cazul in care calatorul nu se conformeaza acestor prevederi.
33. Transportatorul nu îşi asumă răspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei, necorespunzătoare sau incomplete. In cazul intreruperii calatoriei din vina calatorului (inclusiv intoarcerile din VAMA), biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restituie.
34. Transportatorul nu este raspunzator pentru nici o dauna rezultata din nerespectarea oricaror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinte impuse de un organism guvernamental.
35. Transportatorul are dreptul de a refuza preluarea la transport sau de a  intrerupe calatoria pasagerului, fara a-i returna pretul biletului si fara drept de despagubire ulterioara in cazul in care constata ca acesta este:  in stare de ebrietate, sub influenţa narcoticelor sau într-o stare care indica prezenta unei boli contagioase, are un comportament necorespunzator fata de ceilalti calatori, de reprezentantii societatii, sau ai autoritatilor, sau incalca flagrant conditiile contractului de transport.
De asemenea, daunele produse de calatori microbuzului, vor fi penalizate.
36.In cazul intreruperii transportului din vina calatorului, biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar valoarea calatoriei  nu se returneaza.
37. Transportatorul isi declina orice raspundere pentru intreruperea cursei sau pentru intarzieri datorate conditiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de asteptare in punctele de trecere a frontierei.
Transportatorul  are dreptul, oricand, sa anuleze o cursa in cazul amenintarii sau existentei unui razboi, conflict armat, atac terorist, blocada, greva, conditii meteorologice nefavorabile, miscari  sociale sau alte circumstante ce ar putea fi un impediment pentru efectuarea calatoriei.
38. Biletul deteriorat, fara coperta, fara exemplarul care atesta dreptul de a efectua calatoria, cu date incomplete, eronate, modificat sau cu data expirata nu este valabil, iar titularul nu poate fi admis la transport.
39. Calatorul are obligatia sa se prezinte la locul plecarii cu cel putin 30 minute inaintea orei prevazute in mersul orar pentru a i se verifica sau întocmi documentele de călătorie, pentru a preda bagajul şi pentru a-şi ocupa locul rezervat; acest lucru este valabil chiar şi pentru biletul cu dată fixă de întoarcere. Neprezentarea călătorului la data/ora și locul plecării cu cel puțin 30 de minute înaintea orei prevăzute în mersul orar, se consideră o renunțare a acestuia la călătorie, caz în care transportatorul poate aloca locul unui alt călător.
Locurile  sunt atribuite în funcţie de ordinea solicitării şi de locurile disponibile.
40. Nicio plecare in cursa nu poate fi amânata (intarziata) din cauza intarzierii calatorilor.
41. Călătorul poate renunța parțial sau total la călătorie. În cazul călătorilor care au achiziționat bilete dus-întors, renunțarea sau neefectuarea călătoriei de plecare atrage după sine și anularea călătoriei de întoarcere. Transportatul nu acordă nicio restituire în cazul renunțării totale sau parțiale la călătorie.
41a. În cazul călătorilor care au achiziționat biletul integral sau parțial și renunță sau neefectuează călătoria, contravaloarea biletului nu va fi returnată. Transportatorul nu acordă nicio restituire în cazul renunțării totale sau parțiale la călătorie. În schimb călătorii pot folosi suma de bani pentru altă călătorie sau chiar pentru alte persoane din familia lor.
42. Data plecării poate fi modificată la cererea călătorului, cu plata unei taxe de reprogramare de 20 euro/bilet, în următoarele condiții:
– călătorul transmite transportatorului intenția fermă de reprogramare a datei de plecare cu cel puțin două zile înainte de data inițială a plecării;
– solicitarea este însoțită de copia biletului inițial și a bonului fiscal de achiziție;
– călătorul achită taxa de reprogramare de 20 euro/bilet și, dacă este cazul, diferența de preț față de tariful achitat inițial;
– noua dată de efectuare a călătoriei se află înlăuntrul unui termen de 1 an calculat de la data achiziționării biletului inițial.
În cazul în care prețul biletului inițial este mai mare decât prețul biletului stabilit în urma reprogramării călătoriei, călătorul este îndreptățit la rambursarea diferenței de preț.
În cazul în care prețul biletului inițial este mai mic decât prețul biletului stabilit în urma reprogramării călătoriei, călătorul este obligat la plata diferenței de preț.
În situația în care, la data comunicării cererii de modificare a datei călătoriei, călătorul nu cunoaște sau nu indică data pentru care dorește reprogramarea acesteia, călătorul își poate exercita dreptul de reprogramare, cu respectarea condițiile sus-menționate, în termen de 1 an calculat de la data achiziționării biletului inițial.
43. Orice restituire se acorda numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate si a biletului, in original.
44. Orele de plecare a masinilor de transfer sunt conditionate de orele de sosire ale microbuzelor.
45.  Fumatul în microbuz sau în apropierea acestuia este strict interzis. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate.
46. Eventualele sesizari ale calatorilor privind desfasurarea transportului, sub toate aspectele, se depun direct sau se transmit prin scrisoare recomandata, la sediul societatii de transport, in termen de 3 zile (data postei) de la data incheierii calatoriei. Reclamatiile trimise dupa acest termen nu se iau in considerare.

47. Transportatorul va raspunde petentului in termen de 30 de zile de la primirea reclamatiei.
48. In caz de litigiu, calatorul nu poate invoca necunoasterea clauzelor contractului de transport (bilet de calatorie, conditii generale de transport).
49. Prezentele condiții generale de transport persoane sunt afișate spre consultare la sediile agențiilor ADITRANS ., pe site-ul aditrans.ro, iar exemplare ale acestora pot fi solicitate, în mod gratuit, odată cu achiziționarea de transport.
50. Prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale sunt valabile începând cu data de 01 iulie 2021.